Larger size
1 Charles Bennett 31 Lana Sheridan 61 Mikio Nakahara 91 Joungkeun Lim 121 Runyao Duan
2 Juhui Lee 32 Chi-Hang Fred Fung 62 Olivier Giraud 92 Sang Min Lee 122 Graeme Smith
3 Kazuo Iwama 33 Varga Peter 63 Akihito Soeda 93 Jiyong Park 123 Xiangdong Li
4 Jozef Gruska 34 Debbie Leung 64 Lawrence Ioannou 94 124 Kabgyun Jeong
5 Jose M. Amigo 35 Jan Bouda 65 Dong Pyo Chi 95 Yasuhiro Takahashi 125 Ryo Namiki
6 Jae-Weon Lee 36 Kiyoshi Tamaki (black) 66 Rahul Jain 96 Hiroyuki Nishiyama 126 Tatsuhiko Koike
7 Takahiko Satoh 36 Koji Azuma (white) 67 Michele Mosca 97 David Song 127 Yuuki Tokunaga
8 Shigeru Yamashita 37 Andre Methot 68 98 Marcus Silva 128 Richard Jozsa
9 Yuichi Hirata 38 Josef Sprojcar 69 Ashley Montanaro 99 Daniel Braun 129 Akio Hosoya
10 Tomonori Homma 39 Francois Le Gall 70 Peter Shor 100 Kimikazu Kato 130
11 Junichi Teruyama 40 Yasuhito Kawano 71 Azeddine Messikh 101 Martin Laforest 131 Hiroyuki Nanjo
12 Gunnar Bjork 41 Donny Cheung 72 Jun Hasegawa 102 Tsuyoshi Ito 132 Shin-ich Hirosawa
13 Yoshifumi Nakata 42 Dmitri Maslov 73 Ronald de Wolf 103 Toyohiro Tsuruwaru 133 Milan Mosonyi
14 Jeong SanC Kim 43 Dave Bacon 74 Toby Cubitt 104 Ho Ki Hiu 134 Attila Andai
15 Martin Aulbach 44 William Kaminsky 75 Man Hon Chan 105 Hidenori Kuwakado 135 Guang Ping He
16 Taewan Kim 45 Jim Harrington 76 Go Kato 106 Tsuyoshi Sasaki Usuda
17 Masaki Owari 46 Jacob Taylor 77 Yu Tanaka 107
18 Richard Cleve 47 Fu-li Li 78 Nan Wu 108 Takeshi Koshiba
19 Shota Nagayama 48 Arijit Ghosh 79 Masaki Nakanishi 109 Shigeaki Nakazawa
20 Keisuke Fujii 49 Fangmin Song 80 Harumichi Nishimura 110
21 Viktorija Solovjova 50 Andreas Winker 81 Yeong-Cherng Liang 111 Hirotada Kobayashi
22 51 Azhar Iqbal 82 Hai-Woong Lee 112 Shogo Usami
23 52 Francesco Buscemi 83 Hee Su Park 113 Tomohiro Yoshino
24 Yumi Nakajima 53 Scott Glancy 84 Valeuo Scarani 114 Tomohiro Sawada
25 Christopher Hadley 54 Xiao-yu Chen 85 Jaewan Kim 115
26 Dimitry Gavinsky 55 Janet Anders 86 Joonwoo Bae 116
27 Rod Van Meter 56 Tohya Hiroshima 87 Nicolas Brunner 117 Hao Wen
28 Hiroyuki Fukasaka 57 Ryota Yokoiwa 88 ByungGyu Kim 118
29 Pei Zhang 58 Tokishiro Karasawa 89 119 Hitomi Takada
30 Hui Zhang 59 Robabeh Rahimi Darabad 90 Takeji Takui 120 Hoi-Kwong Lo
60